Årsmötet den 16 februari 2019
vid f,d ericssons matsal kl 1500
Västgötagatan 16 katrineholm.
Motioner eller skrivelser ska vara styrelsen tillhanda senast
3/2 2019
Anmälan till årsmötet senast den 9 februari.
Efter mötet blir det förtäring. Anmälan här.
Frågor om årsmötet kontakta ord, Rolf Andersson
top